آی پت

جستجو ...
آی پت

فندق و چیکا

9 ماه پیش
|
65آی پت
آی پت0آی پت

حمام کردن

عروس هلندیم دوست نداره حمومش کنم چیکارکنم بزاره حمومش کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 9 ماه پیش

روش و فرمول خاصی نداره. یک ظرف کوچک آب بذارید داخل قفس رفته رفته خودش عادت میکنه و آب تنی میکنه

مشاوره حضوری (به زودی)