آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین

3 ماه پیش
|
40آی پت
آی پت0آی پت

وارد شدن ضربه به پر عروس هلندی

سلام دیروز حواسم نبود دستم خورد به قفس عروس عروس هلندیم. ترسید و به مدت۵ ثانیه تا ۱۰ ثانیه تند تند توی قفس بال زد جوری که نمی تونستیم بیاریمش بیرون. وقتی بال زدنش تموم شد و آوردیمش بیرون متوجه شدم یکمی کنار بالش خونی شده ولی پنج حدودا دو سه دقیقه بعد خون کاملا خشک شد چون پر هاش طوسی زیاد پیدا نییت داخل عکس ولی اثر خون داره از بین میره آیا الان باید ببرم دامپزشکیآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

سلام. نه نیازی به دامپزشکی نیست. یک خونریزی کوچک هست چند روز بعد خوبه میشه

مشاوره حضوری (به زودی)