آی پت

جستجو ...
آی پت

رها

27 روز پیش
|
49آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

عروس هلندی من ۶ ماهشه پرواز کرده دو بار پرواز کرد خورد به دیوار و یه کوچولو از بالش زخم شد چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 27 روز پیش

اگر زخم کوچک و کم هستش نیازی نیست کار خاصی انجام بشه ولی اگر زخم بزرگ و عمیق هست حتما باید به دامپزشک مراجعه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)