آی پت

جستجو ...
آی پت

اشکان

2 ماه پیش
|
47آی پت
آی پت0آی پت

جوجه عروس

به زیادی خودشو میخارونه طبیعهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

ممکنه به دلیل رشد پرها باشه. ولی اگر ادامه داشت باید از نزدیک معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)