آی پت

جستجو ...
آی پت

گربه

18 روز پیش
|
39آی پت
آی پت0آی پت

خون

اگر سر گربه اسیب ببینه و از گوش گربه خون بیاد و بی حال باشه احتمال زنده موندش هست؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 18 روز پیش

بستگی داره چقدر آسیب جدی به سر وارد شده باشه. نمیشه دقیق پیش بینی کرد

مشاوره حضوری (به زودی)