آی پت

جستجو ...
آی پت

معصومه

25 روز پیش
|
46آی پت
آی پت1آی پت

خوردن ساقه انگور

سلام عروس هلندی من چوب انگور رو می‌جویید ازش گرفتم مشکلی براش پیش نیادآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پت

کاربر

25 روز پیش

سلام. مشکلی پیش نمیاد ولی سعی کنید دسترسی به ساقه انگور نداشته باشه و بهتره نخوره