آی پت

جستجو ...
آی پت

حامد

21 روز پیش
|
40آی پت
آی پت1آی پت

چشم

سلام عروس هلندی من چشمش رو بسته و بین پلک هاش خونی است . باید چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 21 روز پیش

سلام. عروس هلندی شما سرماخوردگی داره و دچار عفونت تنفسی شده و باید توسط دامپزشک معاینه و درمان بشه

مشاوره حضوری (به زودی)