آی پت

جستجو ...
آی پت

اهورا

2 ماه پیش
|
18آی پت
آی پت0آی پت

فنچ

ببخشید من یه جفت فنچ دارم که یکی از شون نژادش زبراماده هست که پشت گردنش یکم پر نداره و یکم هم کم تحرکه میخواستم بدونم مشکلی نداردآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

این حالت غیر عادی هستش و ممکنه بعد از مدتی مشکل ایجاد بشه و برای اینکه علتش تشخیص داده بشه باید ببرید پیش دامپزشک پرندگان

مشاوره حضوری (به زودی)