آی پت

جستجو ...
آی پت

محمد

21 روز پیش
|
38آی پت
آی پت1آی پت

تورو خدا جوابمو بدید

جوجه مرغ من خیلی بی حاله و به زور روی پاهاش می ایسته . جون نداره و کز کرده یه گوشه . بهش مولتی ویتامین هم میدم . چکار کنم خوب شهآی پت