آی پت

جستجو ...
آی پت

درسا خضرایی

2 ماه پیش
|
47آی پت
آی پت0آی پت

بردن به مسافرت

سلام من عروس هلندی مو دیروز گرفتم و میخوام ببرنش مسافرت و اصلا بیرون نیاوردمش از قفس از دیروز داخل قفس میخوام بذارمش داخل یک قفس مسافرتی و اورا با خودم ببرم چون خونه ی ما کسی نیست که از او مراقبت کندآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

سلام. مشکلی نیست میتونید همراه خودتون ببرید

مشاوره حضوری (به زودی)