آی پت

جستجو ...
آی پت

ندا

10 ماه پیش
|
232آی پت
آی پت0آی پت

زخم پرنده در اثر حمله روباه

سلام تعدادی مرغ و خروس در باغ نگهداری میکنم. دیشب از پشت توری قفس توسط روباه زخمی شده و گردن و قفسه سینه با پنجه روباه پارچه شده و زخم باز عمقی دارد. زخم ضد عفونی شده و از اسپری تتراسایکلین استفاده میشه. پرنده بی حال است. غذا به سختی می خورد و خیلی کم. خس خس سینه و سرفه دارد. درد زیادی دارد و استامینوفن با سرنگ دریافت کرده است. توسط دامپزشک ویزیت شده ولی به علت خطر هاری در حمله روباه دامپزشکی از انجام سوچر برای پرنده خودداری کرد‌. چکار کنم حالش خوب بشه. سن پرنده شش ماه است.آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت