آی پت

جستجو ...
آی پت اشتراک گذاری پرسش
آی پت

یوسف

8 ماه پیش
|
71آی پت
آی پت0آی پت

پارافین دادم حالش بد شد میاره بالا

چی بدم که اثر این پارافین از بین بروآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

حتما زیاد ریختید؟ چقدر ریختید؟

مشاوره حضوری (به زودی)