آی پت

جستجو ...
آی پت

مهدی طاهری

10 ماه پیش
|
82آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی قاطی کرده

یکسره درو قفس را میگیره و میگه بالا بعد یک درو قفس را می‌چرخه نرده بونشم گاز میگیره و میکنهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 10 ماه پیش

احتمالا عروس هلندی دچار ترس و استرس هست که باعث بیقراری پرنده شده. اگر میخواد بیاد بیرون باید اجازه داده بشه بره بیرون و باید بررسی بشه که چه اتفاقی داره میافته که باعث ترس پرنده شده

مشاوره حضوری (به زودی)