آی پت

جستجو ...
آی پت

ترانه یادگاری

2 ماه پیش
|
32آی پت
آی پت0آی پت

مسمومیت

عروس هلندی ۵ ماه ام چند ساعت پیش سانسوریا خورده الان یک ساعته بیحاله و اسهال شده چیکار کنم براش؟؟؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

این موضوع وضعیت اورژانسی هستش و باید مراجعه بشه به کلینیک تا مایعات و الکترولیت تزریق بشه و در خانه امکان درمان وجود نداره

مشاوره حضوری (به زودی)