آی پت

جستجو ...
آی پت

سمیرا

13 روز پیش
|
17آی پت
آی پت0آی پت

اسهال

خرگوشم از دیشب اسهاله چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 13 روز پیش

اسهال یک مورد اورژانسی هست و حتما باید به صورت حضوری مراجعه بشه به کلینیک تا اقدام درمانی انجام بشه و بصورت آنلاین نمیشه توصیه برای درمان کرد

مشاوره حضوری (به زودی)