آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

2 ماه پیش
|
35آی پت
آی پت0آی پت

بیماری

مرغ عشقم از دماغش یه چیزایی قهوه ای اومده و خشک شده رو دماغش و کنده نمیشهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

عکس اصلا واضح نیست و چیزی دیده نمیشه

مشاوره حضوری (به زودی)