آی پت

جستجو ...
آی پت

13 روز پیش
|
14آی پت
آی پت0آی پت

مرغ عشق مریض

مرغ عشق ماده ی من پریروز بی حال شد همش می خوابه چشم هایش خیلی ریز شده و پاهایش جون نداره پر هایش پف کرده باید چیکار کنم مریض شده؟؟؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت