آی پت

جستجو ...
آی پت

آیناز

2 ماه پیش
|
40آی پت
آی پت0آی پت

ترشح اب دهن گربه

دگتر صبح راجب بیحالی گربم از شما سوال کردم دکتر گربم خوابیده بود رفتم بهش سر بزنم دیدم کلا دهنش خیسه اب دهنش خیلی ترشح داره چیکار کنم من؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

به شما گفتم که با این توضیحات نمیشه گربه شما رو درمان کرد. باید حضوری معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)