آی پت

جستجو ...
آی پت

رها

2 ماه پیش
|
32آی پت
آی پت0آی پت

استفراغ

یه گربه یک ماهه نژاد dsh دارم که امروز صبح بعد از خوردن شیر خشک مخصوص گربه کل شیر رو تو سه فاصله یکی دو دقیقه ای بالا اورد و رنگ استفراغش سفید بود و حالت پنیری داشت..بعد خوابید و بیدار شد حالش کاملا خوب شده بود دوباره شیر خورد و شیطنت میکرد..ولی دقیقا ساعت ۳ صبح یه قطره دیگه بالا آورد و چند بارم عق زد..مشکل جدی هست؟آی پت