آی پت

جستجو ...
آی پت

فرزانه

2 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

کنار نوک مرغ مینای من مثل یک کیست برجسته شده وتازه گیهای به قفس که میزنه خون میفته اصلا چرکی نیست وگوشتیه

باید چکار انجام بدهم برای بهبودی پرندمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

اون تورم و عفونت سینوس های زیر چشمی هستش که باید ببرید کلینیک دامپزشکی از محتویات اون نمونه برداری بشه برای آزمایش و بعد مشخص شدن عامل عفونت آنتی بیوتیک تزریق خواهد شد

مشاوره حضوری (به زودی)