آی پت

جستجو ...
آی پت

آرشام

2 ماه پیش
|
24آی پت
آی پت0آی پت

جو جه

ایا میشو جوجه عروس هلندی را از یک روزگی جدا کنیم آخه یکی از جوجه هامو عروس هلندی هام کشتنآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

بله میشه جدا کرد و باید به صورت دستی با سرلاک تغذیه بشن

مشاوره حضوری (به زودی)