آی پت

جستجو ...
آی پت

مومنی

2 ماه پیش
|
49آی پت
آی پت0آی پت

فنچ

سلام دوتا فنچ من سرنا خوردن عطسه میکنم چی کار کنم خوب بشنآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

سلام. متاسفانه سرماخوردگی درمان خانگی نداره و باید ببرید پیش دامپزشک تا از نزدیک معاینه کنه و بعد دارو تجویز کنه

مشاوره حضوری (به زودی)