آی پت

جستجو ...
آی پت

مم

2 ماه پیش
|
56آی پت
آی پت0آی پت

.

پرنده من غذای فاسد خورده و مسموم شده یک بار هم استفراغ کرده تو آب روغن زیتون ریختم خورد چیکار باید بکنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

مسمومیت غذایی یک مورد اورژانسی هستش و باید در اسرع وقت به کلینیک دامپزشکی مراجعه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)