آی پت

جستجو ...
آی پت

حمید

2 ماه پیش
|
25آی پت
آی پت0آی پت

تخم گذاری

سلام. فاصله زمانی تخم گذاری در عروس هلندی چقدر باید باشه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 2 ماه پیش

سلام. بهترین حالت این هست که فاصله بین دو تخم گذاری حداقل ۶ ماه باشه تا پرنده ماده فرصت داشته باشه که بدن رو بازسازی کنه

مشاوره حضوری (به زودی)