آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین

1 ماه پیش
|
40آی پت
آی پت0آی پت

پلت خور کردن طوطی

سلام. لطفا چند روش بگید که پلت خورش کنم.روش کم کردن ارزن جواب نداد گاهی نوک میزنه به پلت ولی داره بیشتر باهاش بازی میکنه و دانه های بزرگ و اینور اونور پرتاب میکنهگفتم شاید دانه بزرگ هستن دانه ها را ریز کردم ولی دیدم نه واقعا داره با پلت ها بازی میکنه و کلی پلت را کف قفس و اطراف قفس ریخته چیکار کنم؟ لطفا یک.روش بگید حدود یک هفته بیشتره پلت داخل قفسش هستآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

نمایش دیدگاه های بیشتر