آی پت

جستجو ...
آی پت

نازنین

1 ماه پیش
|
28آی پت
آی پت-2آی پت

پلت خور کردن طوطی( لطفا حواب بدید)

سلام خدا قوت. لطفا چند روش برای پلت خور کردن عروسم بگید. روش کم کردن ارزن که گفته بودید جواب نداد پلت براش میزنم نوک میزنه بشون ولی خورد میکنه و میریزه کف و بیرون قفس و بجای خوردن بیشتر باهاش بازی میکنه نمیدونم چیکار کنم؟ مارک پلت ش هم( بلو) هست آیا جنس پلت بده؟ یا کلا دوست ندارهآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

نمایش دیدگاه های بیشتر