آی پت

جستجو ...
آی پت

fpm

8 ماه پیش
|
140آی پت
آی پت0آی پت

مریض

چرا عروس هلندیم سرشو ب عقب میبره و تند تند پلک میزنه و سخت نفس میکشه و میوفته و از بینی یا دهنش مایع سفید رنگ اومدهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

احتمال زیاد پرنده دچار سرماخوردگی و عفونت تنفسی شده که برای درمان حتما باید توسط دامپزشک معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)