آی پت

جستجو ...
آی پت

صدرا

1 ماه پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

شکستگی

آبجیم پاش رو بالش گذاشته الان خونش بند اومده و آرومه نمیتونم برم دامپزشکی چیکارکنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

تو خونه کاری نمیشه کرد. حتما باید ببرید کلینیک تا عکس رادیوگرافی گرفته بشه تا مشخص بشه که شکستگی داره یا خیر

مشاوره حضوری (به زودی)