آی پت

جستجو ...
آی پت

نبات

1 ماه پیش
|
38آی پت
آی پت0آی پت

ماهی

من دو تاماهی از عید خریدم الان یکیشون حالش بده میاد سطح آب بدنش حالت خون مردگی وکبودهی داره یه نقطه ی تیره تو شکمش فکر کنم غذاشو نتونسته دفع کنه رنگش هم پریده و بی تعادل شنا میکنه و اصلا حالش خوب نیست میترسم بمیره اون یکی تنها بشه از عید دارمش ن پیش هم‌ بودن اگه این بمیره اون یکی هم میمیره چیکار کنمآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت