آی پت

جستجو ...
آی پت

احمدی

1 ماه پیش
|
25آی پت
آی پت0آی پت

پاش درد میکنه

پرندم از یه ارتفاع 10 سانتی افتاد 4 روزه بعد پاش رو نمستونه تکون بده آیا امکان داره پاش شکسته باشه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

احتمال شکستگی وجود داره ولی برای تشخیص دقیق باید معاینه بشه و اگر لازم باشه عکس رادیوگرافی گرفته بشه

مشاوره حضوری (به زودی)