آی پت

جستجو ...
آی پت

نرگس

1 ماه پیش
|
38آی پت
آی پت0آی پت

دور کردن گربه

سلام من یه گربه ماده خیابونی دارم که اینقد تو حیاطمون بهش غذا دادیم که هم نجات بچه دنیا اورد؛ الان بچه هاش چهار ماهشن و همونجا تو حیاطمون هستن؛ اما این گربه ماده دوباره بارداره و اینطور که به نظر میاد باز میخواد بچه های جدیدش رو توی حیاطمون بدنیا بیاره برای جلوگیری از این کار چکار کنم؟؟؟ چجوری اون گربه رو از خونمون دور کنمآی پت