آی پت

جستجو ...
آی پت

ابوالفضل

1 ماه پیش
|
42آی پت
آی پت0آی پت

پر کنی مرغ عشق

سلام. مرغ عشق ماده من تخم گذاشت تخم جوجه نشده. بد بی حال شد چند هفته بد شروع کرد پر کندن خودشآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. احتمالا پرنده به شدت تحت استرس هست و دچار افسردگی شده. باید بررسی کنید چه عاملی باعث این موضوع شده

مشاوره حضوری (به زودی)