آی پت

جستجو ...
آی پت

نجم الدین ناصری

1 ماه پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

جفت

سلام خدمت استادگرامی عروس هلندی نر خاکستری خیلی مست هم به ظرف غذا نک میزنه هم آواز سرمیده هم رو چوب ب حالت مستی اینور واونور میره،هنوز ماده رو پیشش نداختم.امروز برای اولین بار بعد دوهفته از آوردنش توخونه آزادش کردم اماپرهای کنارشاهپرش هنوز کوتاه بود توجه کردم قیچی نشده ودرست نمیتونست پرواز کندآیاامکان داره هنوز کوچک باشه،الته آشنایی بیرون ازقفس امروز بخوبی انجام شدونر تامیتونست سرماده رو میخاروند.تاغروب پیش هم بودن توی قفس آخرسر دیدم چون ماده آماده نیست میخواست جنگ راه بندازه ماده رو گذاشتم توقفس خودش،آیاامکان داردبه بلوغ جنسی نرسیده باشه.ممنون از اینکه همیشه راهنمایی میکنیدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 1 ماه پیش

سلام. دوتا احتمال وجود داره که پرها کوتاه باشند یا هنوز به سن بلوغ نرسیده یا اینکه تازه دوره پر ریزی رو پشت سرگذاشته و پرها در حال رشد و تکامل هستند. البته اگر پرنده هنوز کم سن باشه توصیه میکنم جفت نندازید چون در نرهای جوان زیر 2 سال احتمال اینکه با ماده دعوا کنند زیاد هستش و بعدها مشکل ایجاد میکنه

مشاوره حضوری (به زودی)