آی پت

جستجو ...
آی پت

هلیا

7 ماه پیش
|
133آی پت
آی پت0آی پت

شکستگی انگشت‌پا

یهو اومد پیش ما و نفس نفس میزد و انگشت وسط پاش انگار خونی بود بعد دیدم اویزونه و استخونش یه جوریه دامپزشکی شهرمون ساعت ۶ باز میشه اقداماتی لازم هست انجام بدیم تا اون موقع تا زودتر خوب بشه؟ موردی ک نیست و آتل بگیریم خوب میشه حتما؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 7 ماه پیش

اگر خونریزی داره یک گاز استریل روی محل زخم بذارید تا خونریزی قطع بشه و با استفاده از یک تکه چوب کوچک اون انگشت رو آتل بندی کنید و ببرید پیش دامپزشک

مشاوره حضوری (به زودی)