آی پت

جستجو ...
آی پت

صبا

8 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

عفونت چشم خرگوش

یک چشم خرگوشم دوروز متورم شده وقرمز و اشک زیاد داره.و تقریبا بسته شده.چیکارکنم؟آی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

احتمال اینکه دچار سرماخوردگی و عفونت ریه شده باشه وجود داره. برای تشخیص دقیق باید بصورت حضوری توسط دامپزشک بررسی و معاینه بشه

مشاوره حضوری (به زودی)