آی پت

جستجو ...
آی پت

Mohammad

8 ماه پیش
|
55آی پت
آی پت0آی پت

پر ریزی

عروس هلندیم چند روز درست غذا نمیخوره مثلا ظرف پر دون رو تو 5 روز می‌خورده الان هس میکنم هیچی نمیخوره و اینکه 5 یا 6 ماه است و امروز دیدم کلی پر میریزه از پر های نازک تا پر های نزدیک شاه پرشآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

احتمالا دوره پر ریزی طبیعی پرنده است که حدود ۱۰ روز ممکنه طول بکشه

مشاوره حضوری (به زودی)