آی پت

جستجو ...
آی پت

ثنا

1 ماه پیش
|
19آی پت
آی پت0آی پت

نخورن دون

سلام طوطی من سه ماهشه و اثلا دون و تخممرغ نمیخوره انار یا دون میخوره ولی یا بلد نیست دوناروپوست بگیره و اصلا بلد نیست قورت بده لطفا کمکم کنیدآی پت