آی پت

جستجو ...
آی پت

پرنده

8 ماه پیش
|
36آی پت
آی پت0آی پت

عروس هلندی

عروس هلندیم خیلی کم داخله لونه میرن وموقه غذاخوردن دعوامیکنن باهم میخواسم ببینم علت اینکه خیلی کم میرن داخل لونه چیهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

اگر عروس هلندی کمتر از ۲ سال سن داشته باشند احتمال اینکه دعوا کنند و کمتر داخل لانه برن هست چون هنوز کامل بالغ نشده اند

مشاوره حضوری (به زودی)