آی پت

جستجو ...
آی پت

زهرا رضازادگان

خوزستان، اهواز
|
29 روز پیش
|
27آی پت
آی پت0آی پت

فروش پرنده

سلام من یک جفت عروس هلندی خاکستری سر مست دارم یکیشون چند کلمه ای حرف میزنه هر دو ۶ ماهه هستند و سالم به خاطر اینکه سرکار میرم نمیتونم بهشون رسیدگی کنم می‌خوام بفروشم شون اگر کس قابل اطمینانی هست که بدونم بهشون خوب رسیدگی می‌کنه بهش میفروشم . با تشکرآی پت