آی پت

جستجو ...
آی پت

علیرضا

27 روز پیش
|
25آی پت
آی پت0آی پت

چشم خرگوشم

سلام خرگوشم نا بالغ هست یک چشمش کوچیکه نصف مردمک چشمش پیدا هست باید چیکارش کنم ببرم دامپزشک جراح؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 27 روز پیش

سلام. بله ببرید پیش متخصص جراحی از نزدیک ببینه.

مشاوره حضوری (به زودی)