آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
20 روز پیش
|
25آی پت
آی پت0آی پت

پر ریزی

سلام عروس هلندی هم تابستان پرریزی کرد و دوباره پاییز دوباره هم پرریزی میکنه یه چند روز پیش شروع شد مشکلی داره که تن تند پرریزی میکنه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 20 روز پیش

سلام. معمولا عروس هلندی سالی دوبار پر ریزی داره و جای نگرانی نداره.

مشاوره حضوری (به زودی)