آی پت

جستجو ...
آی پت

علی

اصفهان، اصفهان
|
8 ماه پیش
|
47آی پت
آی پت0آی پت

پر ریزی

سلام عروس هلندی هم تابستان پرریزی کرد و دوباره پاییز دوباره هم پرریزی میکنه یه چند روز پیش شروع شد مشکلی داره که تن تند پرریزی میکنه؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

سلام. معمولا عروس هلندی سالی دوبار پر ریزی داره و جای نگرانی نداره.

مشاوره حضوری (به زودی)