آی پت

جستجو ...
آی پت

Lara

5 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

.

سلام آیا پرنده ای که قارچ پوستی داره رو میشه برد حمومآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 5 ماه پیش

سلام. حمام کردن پرنده ای که قارچ پوستی داره مشکلی نداره ولی دقت کنید مشکل عفونت قارچی رو باید درمان کنید در غیراینصورت وضعیت پرنده وخیم خواهد شد

مشاوره حضوری (به زودی)