آی پت

جستجو ...
آی پت

Ava

8 ماه پیش
|
57آی پت
آی پت0آی پت

زخم باز یا عفونی

دم بچه ی زخم قدیمی داشت در حدی که وقتی اب خورد پوست اخر دمش افتاد و باز شد علائم درد زیاد نداره چیکار باید بکنمآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

زخم کهنه باید شستشو داده بشه، ضدعفونی انجام بشه، پوست و بافتهای مرده پاکسازی بشه و آنتی بیوتیک مناسب تجویز بشه که همه این کار باید توسط دامپزشک انجام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)