آی پت

جستجو ...
آی پت

Ava

19 روز پیش
|
23آی پت
آی پت0آی پت

زخم باز یا عفونی

دم بچه ی زخم قدیمی داشت در حدی که وقتی اب خورد پوست اخر دمش افتاد و باز شد علائم درد زیاد نداره چیکار باید بکنمآی پت

آی پت0آی پت
آی پتکاربر

چندی پیش

متن
آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 19 روز پیش

زخم کهنه باید شستشو داده بشه، ضدعفونی انجام بشه، پوست و بافتهای مرده پاکسازی بشه و آنتی بیوتیک مناسب تجویز بشه که همه این کار باید توسط دامپزشک انجام بشه

مشاوره حضوری (به زودی)