آی پت

جستجو ...
آی پت

امیرحسین

24 روز پیش
|
38آی پت
آی پت0آی پت

آیا بیضه سگم ورم کرده ؟

آیا بیضه سگم ورم کرده؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 24 روز پیش

به نظر میاد کمی متورم و بزرگتر از حد طبیعی باشه

مشاوره حضوری (به زودی)