آی پت

جستجو ...
آی پت

مبینا تیموری

8 ماه پیش
|
331آی پت
آی پت0آی پت

کوتوله ماده نر را میزند

من یک کوتوله ماده دارم یک نر ماده رو هم خریدم انداختمش جای نر ماده نر رو میزد جداشون کردم اما هنوز ماده نر رو میزنه باید چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 8 ماه پیش

وقتی پرنده نر رو جدا کردید چطور پرنده ماده اون رو نوک میزنه؟

مشاوره حضوری (به زودی)