آی پت

جستجو ...
آی پت

مبینا تیموری

16 روز پیش
|
70آی پت
آی پت0آی پت

کوتوله ماده نر را میزند

من یک کوتوله ماده دارم یک نر ماده رو هم خریدم انداختمش جای نر ماده نر رو میزد جداشون کردم اما هنوز ماده نر رو میزنه باید چیکار کنمآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 16 روز پیش

وقتی پرنده نر رو جدا کردید چطور پرنده ماده اون رو نوک میزنه؟

مشاوره حضوری (به زودی)