آی پت

جستجو ...
آی پت

mahnaz

16 روز پیش
|
26آی پت
آی پت0آی پت

گربم همش میو میو میکنه

سلام خسته نباشید من یه گربه دارم که هنوز نتونستم باهاش اوکی شم یعنی اصن تاحالا بهش دست نزدم این پس خانواده بوده برام اوردن گفتن باشه تو حیاط تا بهت عادت کنه ولی خودم عذاب وجدان دارم چون هروز میو میو میکنه و من که نزدیکش میشم صدا در میاره خیلی براش ناراحتم بهشونم گفتن گفتن خانوادش از اون جایی که بودن رفتن نمیتونم برگردونمش پیش خانوادش خیلی براش ناراحتم تروخدا کمکم کنین روز اول چند تا گربه امدن پیشش و باهم رفتن ولی الان هیچکی نمیاد لطفن اگه کاری هست بگین براش انجام بدم لطفا بعد من دقیق نمیدثنم چی بهش یدم خوب باشه براشآی پت