آی پت

جستجو ...
آی پت

مهری افشاری

13 روز پیش
|
38آی پت
آی پت0آی پت

پر ریخته

پر ریخته که پرنده فروشی گفته ایدز پرندگان داره احتمالا میخواستم بدونم آمپول خاصی ندارهآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 13 روز پیش

ایدز پرنده دارو و درمان خاصی ندارم. البته برای اطمینان از اینکه پرنده مبتلا به ایدز هست باید آزمایش انجام بشه و همینجوری نمیشه گفت پرنده مبتلا به ایدز هست

مشاوره حضوری (به زودی)