آی پت

جستجو ...
آی پت

محیا

6 ماه پیش
|
80آی پت
آی پت0آی پت

سگ دم خودشو گاز میگیره

من یه سگ دورگه ۵ ماهه دارم سگ نگبان هست موقع غذا خوردن دنبال دم خودش میکنه و گاز میگیره میشه بگین چیکار کنم قرص میخواد باید چیکار کنم تا خوب بشه لطفا من حاظرم جونمو بخاطرش بدم ولی نمیدونم چش شدهآی پت