آی پت

جستجو ...
آی پت

محمدعلی

3 ماه پیش
|
46آی پت
آی پت0آی پت

نحوه یجفت شدن

سلام آیابرای جفت شدن عروس هلندی باید هردو دستی باشند یا هردووحشی یایکی دستی یکی وحشی فرقی هم میکنه ممنون میشم کامل جواب بدیدآی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

سلام. برای جفت گیری نیازی به دستی بودن نیست فقط پرنده نر و ماده باید از قبل به هم عادت کرده باشند و همدیگرو پذیرش کرده باشند

مشاوره حضوری (به زودی)