آی پت

جستجو ...
آی پت

آرتا

3 ماه پیش
|
33آی پت
آی پت0آی پت

هماتوم گوش

گوشش باد کرده و خیلی اذیته عفونت داشته این بخاطر عفونتشه یا گزیدگی؟آی پت

پاسخ ها

آی پت0آی پت
آی پت
آی پتکاربر 3 ماه پیش

هماتوم با عفونت فرق داره و و به همین روش درمانش هم متفاوت هستش. برای اینکه مشخص بشه آیا هماتوم هست و یا عفونت هست باید دامپزشک از نزدیک معاینه کنه و از راه دور نمیشه متوجه شد

مشاوره حضوری (به زودی)